2020-08-27

Underhåll av ditt staket

Vi är av kommunen ålagda att underhålla staketen så att den tidstypiska stilen upprätthålls.

Håll staketet fritt från växtlighet

 • Låt inte buskar, träd eller annan växtlighet växa precis intill staketen som då slits mycket snabbare.
 • Håll gärna undan gräs och annat lågt växande också.
 • En del staket når nästan ned till marken - gräv gärna bort jorden här så att staketet inte ruttnar under ifrån.
 • Rensa runt stolpar så gott det går, lägg gärna grus ned till de äldre gjutna cementblocken för att förbättra vattenavrinning - jord direkt mot stolpen gör att den ruttnar snabbare.

 

Måla i rätt väder

 • Virket ska vara torrt
 • Måla gärna en molnig dag
 • Färgen bör helst inte få regn på sig första dygnet.
 • För den som vill måla tidigt eller sent på året är en vanlig rekommendation att temperaturen inte ska understiga 8 grader. Luftfuktigheten är också högre då så man måste ta med det i beräkningarna.

 

Förbättringsmålning av gammalt staket

 • Kan behövas göras 2-4 år efter det målats, beroende på läge och hur utsatt det är för sol
 • Borsta staketet med stor stålborste eller grövre diskborste. Ta bort så mycket damm, alger, och gamla färgflagor som möjligt.
 • Skippar du förarbetet kommer färgen inte att fästa särskilt bra och du kommer att behöva måla om oftare.
 • Staketet måste ALLTID målas med röd slamfärg, som köps in via Staketgruppen eller styrelsen
 • Målning: Späd färgen med ca 30% vatten (7 delar färg, 3 delar vatten), man kan även späda upptill 50% vatten om man tycker att det behövs.
 • Låt det helst gå ett dygn mellan strykningar, om det bara går ett par timmar är det ökad risk för flagning.
 • Penseltips - en stor och bred som är lätt att måla snabbt med, samt en liten (gärna vinklad) som är lätt att måla mellan och under staketpinnar.
 • Glöm inte att alla undersidor och stolpar måste målas också
 • Se till att det sitter ”hattar” på alla stolpar, som minskar risken att de ruttnar.

 

Måla nytt omålat staketvirke

 • Måla staketvirket innan du skruvar upp det! Det är mycket enklare, och det håller rötan borta längre. Om du skruvar upp omålat staket och sedan målar så blir det omålade partier mellan staketreglar och staketpinnar - i ett smalt utrymme där det gärna ansamlas regn och fukt, vilket leder till snabbare röta och att man måste byta staket oftare.
 • Staketet måste ALLTID målas med röd slamfärg, som köps in via Staketgruppen eller styrelsen
 • Det viktigt att späda färgen med ca 50 % vatten för att den ska fästa så bra som möjligt, eftersom nytt virke inte tar emot färg lika bra
 • Staketpinnarna görs av läktvirke, som har 3 grovhyvlade sidor och en finhyvlad (svårt att få tag på 4 grovhyvlade sidor). På den finhyvlade sidan kommer färgen att fästa sämre, så det går att rugga upp den ytan med tex en stålborste innan för att färgen ska fästa bättre.
 • Minst två strykningar behövs innan du skruvar upp staketen. Ibland behövs en 3:e om färgen varit väldigt tunn, eller om färgen fäst dåligt på den finhyvlade sidan.
 • Låt det gå ett dygn mellan strykningarna, annars ökar risken för flagning och att staketen måste målas om redan nästa år.
 • Glöm inte att måla undersidan och spetsen på pinnen extra noga. I dessa ändträdelar så kryper fukten lättare in, och risk för röta ökar.
 • Se till att det sitter ”hattar” på alla stolpar, som minskar risken att de ruttnar.