Lägesbeskrivning:

Vi i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn har med stort intresse följt processen med att göra Årstaskogen till naturreservat och efter många års förhandlande verkar det bli av. Det tycker vi är bra!

Men till vår stora förvåning innebär förslaget att bara en del av koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (fd Stugan) kommer inom reservatsgränsen. Det betyder att några delar kan komma att exploateras till förmån för framtida bebyggelse runt Gullmarsplan. Det skulle inte bara vara en förlust för föreningen, utan för alla som dagligen promenerar genom området. Många uttrycker sin uppskattning över våra trädgårdar och vi vill gärna fortsätta att vara till glädje för vår omgivning även i framtiden. Kommer det dessutom till nya bostäder och fler invånare vid Gullmarsplan behövs hela grönområdet och den blomsterprakt som vi kan bidra med. Det finns, som ni nog känner till, inte så mycket i den vägen runt Gullmarsplan. Dessutom har Stockholms stad klassat vårt område som ”kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” tillsammans med vår granne Dianelunds Koloni.

På kartan nedan kan ni se en översiktsbild över delar av Årstaskogen och hur en ny föreslagen gränsdragning skulle dela området och påverka hela Årstaskogens storlek. Blå linje visar preliminär naturreservatsgräns. Skanskvarns koloniområde ser ni längst till höger på bilden och som tydligt framgår är inte hela föreningen inkluderad i reservatet. Som gränsen är föreslagen för tillfället lämnas lotterna 1-3 och 17-18 utanför reservatet. Vad det innebär för oss som förening är svårt att svara på i nuläget men i vissa dokument från projektet nämns att kolonilottsägare som påverkas eventuellt kommer att flyttas eller erbjudas andra lotter.Området har en historia sedan 1917 och självklart vill vi att hela vår förening skall inkluderas i planerna och leva i minst hundra år till, men framförallt att hela skogen i dess nuvarande form bevaras för framtida generationer!

 

För ännu mer aktuell information hänvisar vi till nätverket Bevara Årstaskogen och deras facebook- och hemsida:

bevaraarstaskogen.wordpress.com

https://www.facebook.com/groups/1062455907221523/

Skriv gärna under namninsamlingen de har startat i kampen för att bevara Årstaskogen här:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11453#.WVlULBWlPRY.facebook

Tänk om! Det är vår uppmaning till de ansvariga, innan det är för sent!

Det går aldrig att återskapa när det väl är borta!