Intresselista

Vill ni komma i kontakt med oss - skicka ett mail på:

info@skanskvarn.dinstudio.se

 

Förutsättningar för att bli kolonist:

  • Personen som erbjuds en kolonilott måste vara myndig.
  • Personen som erbjuds en kolonilott är skyldig att följa de stadgar som finns för föreningen gällande underhåll och skötsel av kolonilott och dess byggnad(-er).
  • Personen som erbjuds en kolonilott måste vara skriven i Storstockholm.
  • Person som erbjuds kolonilott får ej ha arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni- eller fritidsträdgård.
  • Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få en kolonilott.
  • Kötid får ej överlåtas till annan person

Hur lång tid tar det att få en kolonilott?

Vår förening består av 24 stuglotter och 2 odlingslotter. Det brukar i genomsnitt ske cirka en överlåtelse per år, men detta kan förstås variera och aldrig förutsägas. Intresselistan är inte en strikt kölista. När vi bjuder in till visning av ledig lott tittar vi förutom på kötid även på odlingsintresse, föreningsvana samt om den sökande har speciella kunskaper som föreningen behöver. Vi är en liten förening och det är av största vikt att den nya kolonisten tar aktiv del i föreningslivet. I princip alla medlemmar måste någon gång engagera sig i styrelsearbete t.ex.

Om du är intresserad av att bli kolonist i vår förening anmäler du dig till intresselistan genom formuläret nedan. Anmälningsavgiften är 200 kr, och från och med påföljande år kostar det 200 kr/kalenderår att stå kvar på listan. Information om betalning mailas till dig som svar på din anmälan. Anmälningsdatum gäller från det datum anmälningsavgiften kommer in.
 
Genom att skicka in anmälningsformuläret godkänner du att dina angivna personuppgifter sparas digitalt. Uppgifterna används för att bjuda in till visning av lott, påminnelse om betalning samt övrig kommunikation från föreningen. Endast förtroendevalda i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarns styrelse har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna raderas när du avanmäler dig från intresselistan, eller om betalning inte inkommit under de senaste 2 åren.
 
2022-11-14
Vi har för tillfället en så lång intresselista till våra kolonilotter att chansen att erbjuda nya personer som ställer sig i kö en kolonilott inom överskådlig tid är liten.
Vi har valt att inte stänga intresselistan men vill vara tydliga med att det är oerhört lång väntetid.

Ditt namn

Din e-post

Gatuadress:

Postnr. & Ort:

Telefonnummer:

Födelseår:

Antal familjemedlemmar:

Yrke:

Tidigare odlingserfarenhet / berätta varför du vill bli kolonist: