Magnoliaträdet blommar på Skanskvarns koloniområde.

Med vänliga hälsningar, 
Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn 

För ytterligare information: info@skanskvarn.dinstudio.se